Camp Villaks 2018 Suldalslågen

"Camp Villaks Suldalslågen 2018

 

Elektrofiske i Granvinselva

Rådgivende Biologer AS søker om tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat som del av fiskebiologisk undersøkelse i Suldalslågen. Oppdraget er ...

Hylen Kraftverk Utløp
Varsel

Utbedringsarbeidet som tidlegare vart meldt om, er utsett til 28. september.  Vassføringa i Suldalslågen vil med andre ord gå som ...

Sandsfossen

Kameraet og anlegget er nå reparert og fisk telles igjen. Det er sannsynlig at fisk har passert i trappene de siste dagene uten at de er blitt ...

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2017