All fangst (laks, aure, pukkellaks) i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs. Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med ...

Krister Seljeset er ansatt som oppsynsmann i Suldalslågens forvaltningslag for sesongen 2019. Krister Seljeset har erfaring fra oppsyn i elver i ...

NINA kartlegger pukkellaks i år NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som ...

Fiskeregler

Fiskereglar for 2019
Reglane er stort sett lik som tidlegare år. Det er viktig å merke seg følgjande endring:

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2018