All fangst i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs.

Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med bruksanvisninga.

 

Se video

Her finn ein kameraene frå Skoti

Her er oversikt over vassføringa i Suldalslågen.

 

MANØVRERINGSREGLEMENT

Laks i Sandsfossen
Historikk

I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og ...