Telleren påm sørsiden av Sandsfossen er ute av drift. Utløser og kabel er sendt til leverandør for reparasjon. Vi håper at telleren vil være i ...

Statusside: Syk villaks observert i flere elver

All fangst (laks, aure, pukkellaks) i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs. Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med ...

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2018