Vannføring 10.07 - 30.09

 

 

Sandsfossen

Vannføringen i Suldalslågen varierer med årstiden etter avtale med regulant.

Laks i Sandsfossen

Det vil i denne perioden vere sterk straum oppstraums dam ved Suldalsosen. Ferdsel på vatnet i dette området er forbunde med stor fare.

Suldalslågen-Camp Villaks
Ungdom

Camp Villaks 2017 i Suldalslågen blei arrangert 26.-28. juli. 10 ungdomar i alderen 14-18 år deltok. Føremålet med campen er å rekruttera ...

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2017