Andre sykdommer

Statusside: Syk villaks observert i flere elver. Oppdatert 27.06.2019
 

Telleren på sørsiden er nå i drift takket være iherdig innsats fra Suldal jeger og jaktlag v/Svein Møgedal.

 

 

Statusside: Syk villaks observert i flere elver

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2018