Det er ein pukkellaks. Fangsten er rapportert til Norsk Institutt for Naturforsking, NINA.

Dette er ein uønska art i våre farvann. 

All fangst i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs.

Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med bruksanvisninga.

 

Se video

Her finn ein kameraene frå Skoti

Her er oversikt over vassføringa i Suldalslågen.

 

MANØVRERINGSREGLEMENT