Hylen Kraftverk Utløp
Varsel

Utbedringsarbeidet som tidlegare vart meldt om, er utsett til 28. september.  Vassføringa i Suldalslågen vil med andre ord gå som ...

Sandsfossen

Kameraet og anlegget er nå reparert og fisk telles igjen. Det er sannsynlig at fisk har passert i trappene de siste dagene uten at de er blitt ...

Vannføring 10.07 - 30.09

 

 

Sandsfossen

Vannføringen i Suldalslågen varierer med årstiden etter avtale med regulant.

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2017