All fangst (laks, aure, pukkellaks) i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs. Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med ...

Krister Seljeset er ansatt som oppsynsmann i Suldalslågens forvaltningslag for sesongen 2019. Krister Seljeset har erfaring fra oppsyn i elver i ...

NINA kartlegger pukkellaks i år NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som ...

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2018