Hanakamsneset

Fire hølar fire km frå elveoset.

Fire hølar med gode forhold for både sluk og flugefiske. Strekket er ca. 900 m.