Det er per i dag 070821 registrert 49 passeringer av pukkellaks i kameraet på sørsiden av elven. 48 av disse er etter 25.007.21.

Suldalslågen er storlakselva i Rogaland. I denne filmen møter du forvaltere og sportsfiskere i denne flotte elva vår. 

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst-statistikk i Suldalslågen i 2021
5,61
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1335
Totalt antall fisk fisket
428
Laks 7kg og over
293
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier