UniMiljø har gjennomført gytefisktellingene i Suldalslågen.

Camp Villaks 2018 Suldalslågen

"Camp Villaks Suldalslågen 2018

 

Elektrofiske i Granvinselva

Rådgivende Biologer AS søker om tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat som del av fiskebiologisk undersøkelse i Suldalslågen. Oppdraget er ...

Hylen Kraftverk Utløp
Varsel

Utbedringsarbeidet som tidlegare vart meldt om, er utsett til 28. september.  Vassføringa i Suldalslågen vil med andre ord gå som ...

Fangst- statistikk i Suldalslågen i 2018