Sandsfossen

Vestlandets storlakselv

Gode og varierte muligheter

Suldalslågen er Vestlandets største elv. Den renn frå Suldalsvatnet og munnar ut ved Sand, i Sandsfjorden. Lågen er 23 kilometer lang og heile strekninga er lakseførande.
Les mer

Suldalslågen byr på gode og varierte fiskemuligheter. Suldalslågen renn ikkje, som mange andre vestlandselver, med bulder og brak gjennom et vilt landskap. Den har ingen majestetiske fossefall og få virvlende stryk. På lange strekninger flyter den mer som en bedagelig østlandselv.

Suldalslågen er kjent for en storvokst laksestamme. Her er det fisket laks helt opp til 34 kilo. Elven har sitt opphav ved Suldalsvatnet (69 moh) og munner ut i Sandsfjorden ved tettstedet Sand. Gjuvefoss og Sandsfossen er fosser i Suldalslågen. Ved Sandsfossen er det et laksestudio der man kan studere laksens ferd opp gjennom en laksetrapp.

Elven er regulert og har minstevannføring. Elven har derfor gode fiskeforhold i hele fiskesesongen.

Suldalslågen er blitt regulert to ganger. Ved Røldal-Suldal-utbyggingen på 1960-tallet ble hele vassdraget ovenfor Suldalsvatnet regulert, mens det ikke var reguleringer i selve lågen. Reguleringen førte imidlertid til større vintervassføring og mindre sommervassføring. Ved Ulla-Førre-utbyggingen på 1980-tallet ble disse to vassdragene overført til Kvilldal kraftverk ved Suldalsvatnet og en vesentlig del av vatnet blir derfra ført i tunnel til Hylen kraftverk innerst i Hylsfjorden, her utnyttes fallet fra Suldalsvatnet ned til havets nivå