Garaneset

Strekket har gode forhold for flugefiske. Det er delt i to vald. Nedre og Øvre Garaneset. 

Sonen er to kilometer lang og ligger en kilometer opp fra utløpet.