Garaneset

Strekket har gode forhold for flugefiske.

Sonen er to kilometer lang og ligger en kilometer opp fra utløpet.