Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
10 °C
VNV
1.6 m/s
63.5m3
01:41
14:01
07:38
19:51

Under Sandsfossen

Frå Sandsfossen og ut elvemunningen vert det leigd ut 4-6 fiskeplasser under eitt.

Heile strekninga kan fiskast heile døgnet dersom vassføringa er mindre enn 100 m3/sek. Er vassføringa større kan det ikkje fiskast i Fosshølen utan fiskeguide tilstades. Frå kl 08.15 til kl 16.00 er det fiskeguide tilstades i Fosshølen.