Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Heavy rain
4 °C
Ø
1.2 m/s
13.5m3
01:51
14:12
07:39
20:02

Under Sandsfossen

Frå Sandsfossen og ut elvemunningen vert det leigd ut 4-6 fiskeplasser under eitt.

Heile strekninga kan fiskast heile døgnet dersom vassføringa er mindre enn 100 m3/sek. Er vassføringa større kan det ikkje fiskast i Fosshølen utan fiskeguide tilstades. Frå kl 08.15 til kl 16.00 er det fiskeguide tilstades i Fosshølen.