Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Rain
5 °C
SSV
2.3 m/s
15.4m3
10:07
22:34
03:57
16:23

Under Sandsfossen

Frå Sandsfossen og ut elvemunningen vert det leigd ut 4-6 fiskeplasser under eitt.

Heile strekninga kan fiskast heile døgnet dersom vassføringa er mindre enn 100 m3/sek. Er vassføringa større kan det ikkje fiskast i Fosshølen utan fiskeguide tilstades. Frå kl 08.15 til kl 16.00 er det fiskeguide tilstades i Fosshølen.