Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
7 °C
N
2.3 m/s
36.2m3
11:34
23:52
05:15
17:34

Under Sandsfossen

Frå Sandsfossen og ut elvemunningen vert det leigd ut 4-6 fiskeplasser under eitt.

Heile strekninga kan fiskast heile døgnet dersom vassføringa er mindre enn 100 m3/sek. Er vassføringa større kan det ikkje fiskast i Fosshølen utan fiskeguide tilstades. Frå kl 08.15 til kl 16.00 er det fiskeguide tilstades i Fosshølen.