Førland I / Førland II / Herabakka / Mo i Suldal

Variert og svært bra både sluk- og flugestrekke. Fleire av dei beste fiskehølane i elva, m.a. Smidjehølen, som vert rekna som den finaste flugehølen i Suldalslågen.

Strekket er 4000 m langt. Begge sider av elva. Bru over elva midt på strekket.

Kvart år vert det landa fleire storlaksar på denne retten. Største laksen i Noreg sesongen 2005 (21,1 kg) vart fanga her. Nokre hølar, (Smidjehølen og Førlandsneset/Vassvegen) er avsett til reint flugefiske. Hytter like ved elva. Friluftsbutikk med stort utval av fiskeutstyr ved hyttene.

Tilbod om desinfisering av fiskeutstyr, skjellprøvetaking, veging, måling og nedfrysing av fisk.
Strekket leies ut under ett, slik at man kan være opptil 10 personer.