Stråpa

Fleire gode hølar på om lag 2000m strekke.

 

 

Stråpa ved øvre del av Suldalslågen, Fotograf: Edvin Bakka@2017
Stråpa ved øvre del av Suldalslågen, Fotograf: Edvin Bakka@2017

1300m på Stråpasida frå dam Osvad til Sørestad eigedom, 700m på Fisketjønsida frå dam Osvad til Hoftun eigedom.

Øverste delen av strekket, ned til Torkebekken, er anbefalt til slukfiske, medan delen nedanfor er best eigna til flugefiske.

Maks 4 stenger.