Fornøyd fisker med laks i Målselv

Rekruttering av nye laksefiskarar er ein prioritert oppgåve for Norske Lakseelver. De er framtidas fiskeforvaltarar!
I denne saka finn du ein oversikt over elvar med eigne prisar og opplegg for ungdom.

I revidert statsbudsjett, som kom 11/5, foreslås det å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med 10 mill. kroner i 2023. Dette er i tråd med det NL har spilt inn til regjeringspartiene og opposisjonen.

Trusler/Pukkellaks

Om Norge skal oppfylle naturavtalen, er vi nødt til å ta villaksens utfordringer på alvor og foreta politiske prioriteringer som sikrer at bestandene oppnår kravene i kvalitetsnormen. Det er ingen andre nasjoner som kan ta ansvaret for denne unike arten i like stor grad som oss. 

Norske Lakseelver/Politikk
Norske Lakseelver

Nausta er en av våre fantastiske nasjonale lakseelver. Her kan du bli bedre kjent med elva og problemene med gruvedumping...

Vefsna

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Sportsfiskerne kunne glede seg over gode fangster i elvene rundt Trondheimsfjorden, mens det i resten av landet var mer ujevnt. 27. januar kom laksefangststatistikken for 2022 fra SSB. Den bekrefter Norske Lakseelvers anslag fra oktober i fjor.

Sportsfiske/Statistikk

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer med at bifangsten av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye blir for høy om man skal utvide sjølaksefisket etter pukkellaks.

Trusler/Pukkellaks

Fra andre medier

Stjørdalselva


Den 31. mai kl. 18.00 vil vi sammen med jeger- og fiskerforeningen gjennomføre det årlige...

Altaelva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Altaelva.

Driva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Driva.

Numedalslågen

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Numedalslågen.

Målselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Målselva.

Suldalslågen
logo

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkommen på Camp Villaks i Suldalslågen.

Mandalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Mandalselva.

Stjørdalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Stjørdalelva.

Rauma

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Rauma.

Eira

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkomen på Camp Villaks i Eira.

Namsenvassdraget

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Namsen.

Otra

Villaksens Dag arrangere søndag 27. august. 

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir både fiskekonkurranse...

Sportsfiske

Lakselva i Porsanger er en av våre nasjonale lakseelver. Her kan du bli bedre kjent med denne fantastiske og naturskjønne...

Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus
Norske Lakseelver

Neiden er vår østligste nasjonale lakseelv. Her kan du bli bedre kjent med denne flotte elva som renner gjennom Finland...

Gjedde

Laks utsettes for predasjon gjennom hele livet, både i ferskvann og i havet. Dette er noe en laksebestand normalt tåler godt, men når en bestand blir fåtallig kan predasjon gjøre det vanskelig å få opp antallet laks igjen.