VD Stjørdalselva

Den 9. juli kom Miljødirektoratet med oppdatering av de ekstraordinære tiltakene i årets laksefiske i elv og sjø. Her forblir 17 av de opprinnelige 33 stengte elvene stengt ut årets fiskesesong. I de 16 andre elvene vurderer direktoratet at det er nok laks til å åpne for et svært begrenset laksefiske utover sommeren. I tillegg innfører direktoratet strengere fiskeregler i 11 lakseelver i Øst-Finnmark. Det gjøres også betydelige innstramminger i sjølaksefiske både med kilenot, håndsnøre og stang.

Trusler/Lakselus

Miljødirektoratet har i dag stengt 33 elver for laksefiske fram til 5/7. Kommentar fra Norske Lakseelver og Norges Jeger- og fiskerforbund.

Trusler/Lakselus

Storlakselva Namsen er en nasjonal lakseelv og en av motorene i laksenorge. Her kan du se en liten film fra elva.

Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg

Første juni er startskuddet for sportsfiske etter laks i elvene. Men i år er det nok mange i Trøndelag som frykter at det er en rømt oppdrettslaks de får på kroken. 

Sportsfiske/Genetikk

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

Trusler/Politikk

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen og anmelder Statkraft for brudd på Vannressursloven og straffeloven i forbindelse med slamutslippet til det nasjonale laksevasdraget Surna i Møre og Romsdal i 2022.

Trusler/Vannkraft

Den nasjonale kompetansegruppen har utarbeidet en omfattende rapport for å evaluere tiltakene mot spredningen av pukkellaks i norske elver. Her har vi latt KI lage en oppsummering av rapporten.

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike

Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Trusler/Vannkraft

I dag kom 2023-tallene for sportsfiske etter laks i elv. Dermed er det offisielt den dårligste sesongen noensinne. 

Sportsfiske/Fangst
lakselus på villaks
Oppdrett

Fjoråret var tidenes dårligste laksefiskesesong. En god del av grunnen til dette er lett å skjønne om man ser på...

Laks gjenutsettes i Etne.

Om Norge skal oppfylle naturavtalen, er vi nødt til å ta villaksens utfordringer på alvor og foreta politiske prioriteringer som sikrer at bestandene oppnår kravene i kvalitetsnormen. Det er ingen andre nasjoner som kan ta ansvaret for denne unike arten i like stor grad som oss. 

Norske Lakseelver/Politikk
Oppdrettslaks fanget i Surna 2023

Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Surna Elveeierlag og Norske Lakseelver skal de neste tre årene sørge for et kunnskapsløft om rømt oppdrettslaks i Surna og andre elver i Møre og Romsdal.

Trusler/Genetikk