Nedre Mediå/Øvre Grong

På oddetallsdato gjelder rød grense.

På partallsdato gjelder rød + blå grense.