Mediå nedre & Fossland nedre

På oddetallsdato gjelder blå grense.

På partallsdato gjelder blå + rød grense.