Gran/Nørstvold

Valdet ligger i nedre del av Namsen ved Skage. Flo og fjære virker her. Valdet har en lengde på ca 600m, bredde på ca 250m, og dybde opp til 5 meter. Det blir for det meste fisket fra båt med wobblere og mark etter laks og sjøørett.