Fuglår- Skjørland

Valdet Fuglår-Skjørland deles opp i Øvre og Nedre del, grensen er den røde linja.