Fuglår-Bjørnes

Valdet Fuglår-Bjørnes deles opp i Øvre og Nedre del, grensen er den røde linja.