Tørrisdalen

Ett eksklusivt vald med lange tradisjoner like nedenfor Fiskumfossen. Det var her de engelske lordene fisket og fikk bygd ett stort og prektig hus de bodde i under oppholdet på Urstad Gård.

Det er mulig å leie en eller to båter, i tillegg til å fiske fra land. Valdet starter øverst med en fin strøm som går over i ei meget stor og fin fiskehøl. Dette området fiskes best fra båt. Nederst er valdet ganske stridt med stryk og små høler som fiskes fra land. Valdet kan fiskes med flue, mark og sluk. Bord og benker med tak over, bålplass og toaletter. Fine turmuligheter i tillegg til fisket. Privat og meget skjermet beliggenhet.

Tradisjonsrikt fiske

Engelske laksefiskere var tidlig på plass på Urstad/Elstad-valdene. I 1837 reiste Mr. William Belton fra England til Namsen. Etter oppholdet skrev han boka "Two summers in Norway" hvor han blant annet beskriver sitt eventyrlige fiske i de øvre deler av Namsen. Han fisket helt opp til Fiskumfossen som han beskrev som ett av de vakreste fossefall han hadde sett i Norge. Senere i 1846 skrev engelskmannen Brethel leiekontrakt for Tørrisdalen i 30 år.

I 1847 ble engelskhuset i Tørrisdalen bygget på Urstad, ett stort og flott hus for fiskerne som var der. "Tørrisdal House" ble ikke brukt etter 1940, og er revet for lenge siden. Dørkarmene er imidlertid bevart på Urstad og her er det mange inskripsjoner som viser navnene på dem som fisket her opp gjennom tidene. Kontakten mellom de tilreisende og folket på Urstad var en viktig kulturutveksling for sportsfisket.

 

Salg og priser

Per Arne Løvhaugen. Telefon: 41366544 E-post: Per.Lovhaugen@allskog.no

Adkomst

Laksvaldene ligger i Grong kommune i Trøndelag, mellom Gartland og Harran. Med bil kjører du E6 10 kilometer nordover fra Grong sentrum til Gartland.