Nordelva og Norddalselva - sideelv til Namsenvassdraget

Fint fiske i strekningen Meosen - Svarlifossen. Her har du hele elva til disposisjon. Fiskestrekning på ca 2 mil. Bra fiskeforhold for smålaks.

Nordelva er et sidevassdrag til Namsen, med utløp i Nedre Namsen, ved Meosen.

Ei rolig elv hvor du fint kan fiske i ro og fred, og fiskekortet gjelder for hele elva. Fiskestrekningen er på ca 2 mil. 

Godt smålaksfiske ved gode forhold. God fiske er avhengig av god vannføring.

Elva byr på både barnevennlige og lett tilgjengelige områder, samt områder som ligger mer utilgjengelig til for allmenheten. 

Vi tilbyr fiske fra land med mark, flue og sluk. 

Elva er lett tilgjengelig ca. 8 km fra Namsos, og 1 km fra Skage. Enkelte steder langs elva er det bygd gapahuker med bålplass.