Nedre Namsen

Lett tilgjengelig laksefiske for alle, like ved Namsos sentrum! Meget god fangst i 2018 både fra land og båt.

Nedre Namsen ligger like ved Namsos sentrum og i nærheten av Namsos Lufthavn. Overnatting er lett tilgjengelig og Namsos Camping ligger like ved elva. 

I Nedre Namsen er det spesielt gode landplasser i Tretvikberga – ca 1 km ovenfor flyplass. Så er det også en fin strekning å fiske på i Kvatningen, ovenfor utløpet til Nordelva. På sørsia av valdet er det fint ved odden på Strømhyldhøgda og i svingen nedenfor Selotthøgda.

Det er fint å dorge fra båt over hele strekningen. Spesielt er det bra ved høyvann når laksen og sjø- ørreten er i bevegelse.

For mere info og kjøp av fiskekort, klikk HER