Gartland/Rosset

På partallsdato gjelder blå grense.

På oddetallsdato gjelder blå + rødgrense.

Kjøp fiskekort på Elveguiden via disse to sidene:

Gartland

Rosset