Fiskumfoss

Fiskumfoss er et velrenommert laksevald i Namsen som over flere tiår er meget godt kjent og etterspurt fra laksefiskere over hele verden. "FISKUMFOSS - EN LAKSEKATEDRAL I NAMSEN"

Fiskumfoss Valdsamarbeid ble stiftet i 2006 og består av 10 grunneiere fra gårdene på Elstad og Fiskum med fiskerettigheter på valdet. Fiskumfoss har et årsmøtevalgt styre som forestår den daglige driften av valdet.

Vi har salgsavtaler med www.inatur.no og www.uppernamsen.com I tilegg selger Valdsamarbeidet en del fiske selv til grupper som ønsker å disponere valdet alene.

Styret i 2021 består av:

Stig Magne Fiskum, styreleder

Svein Erik Fiskum, styremedlem

Johannes Østerås, styremedlem