Eida - sideelv i Namsenvassdraget

Elva mellom vannene

Eida er elvestrekningen mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet.