Oppdrettslaks fanget i Surna 2023
Oppdrettslaks fanget i Surna 2023. Foto: Magne Hvattum

Rutiner ved fangst av opdrett i Namsenvassdraget

Her finner du veiledning på hva du skal gjøre vis du fanger oppdrettslaks i Namsenvassdraget
 

Niklas Høgstedt
mandag 03.juni 2024 / 14:11

Etter den seneste rømmingen av syk fisk fra Lerøys lokalitet Reitholmen 7/5 så er det ekstra viktig at alle som fisker vet hva dem skal gjøre hvis man får en oppdrettslaks.

Her finner dere et skriv som er utarbeidet av Norske Lakseelver etter Veterinærinstituttets rekommandasjoner.'

Husk at det kan va utfordrende at se forsell på store sjøørret og flergangsgytere av laks da de kan ha likhetstrekk med oppdrettslaks.

Klikk på de her to linkene for at repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret:

Oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten når dette er bekreftet av Veterinærinstituttet basert på skjellprøver eller av admin i Namsenvassdraget Elveierlag basert på bilder. Send inn bilde(r) av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 97720141 eller epost: niklas@namselv.no

Sørg for å ta flere bilder av hele fisken og av alle tegn som gjør at det tyder på at fisken er oppdrett.

Fisket kan gjenopptas så fort fisken er bekreftet som oppdrett.

Fisken skal leveres til mottaksstasjoner