gl_stopfishing
gl_aa_stopfishing

Laksefiske i Namsenvassdraget stanses midlertidig fra midnatt natt til 23. juni 2024

Niklas Høgstedt
fredag 21.juni 2024 / 22:15

Laksefisket i Namsenvassdraget stenges fra kl 24.00 natt til 23. juni 2024. Det er Miljødirektoratet som tatt beslutningen om stenging på bakgrunn av dårlig innsig av villaks fra sjøen. Etter hva Namsenvassdraget Elveierlag kjenner til vil det bli åpnet for evaluering av at eventuelt åpne for fiske igjen i første halvdel av juli. 

Les pressemeldingen fra Miljødirektoratet her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2024/juni-2024/laksefi…

Les forskriften her:
https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/8297743a43b04b178d20005e…