Namsen

Presisering til fiskereglene for 2024

Styret i NE informerer om hvordan dem blir at tolke regel om sesongkvote i 2024.

Niklas Høgstedt
onsdag 14.februar 2024 / 03:50

Den 30/11 2023 vedtok representantskapet i Namsen vassdraget Elveierlag fiskeregler for 2024. Styrets forslag til fiskeregler ble nedstemt og et innkommende forslag fra lagets medlemmer ble vedtatt.

I etterkant har det blitt stilt spørsmål ang om hvordan reglene skal tolkes, spesielt når det gjelder sesongkvoten.

Styret har ikke mandat at endre fiskereglene men styret publiserer en presisering av hvordan styret og oppsynet blir at tolke regelen om sesongkvoten i 2024.

Her er styrets presisering: 

"Presisering til fiskereglene for 2024 § 3 vedr. bestemmelse Sesongkvoten

Styrets vurdering av denne bestemmelsen er at fiskeren fortsatt kan fiske etter de mindre fiskene på sin sesongkvote etter at den siste av 2. stk lakser over 65 cm er avlivet, da tidligst påfølgende datodøgn.

Det er selvsagt opp til hver enkelt grunneier å sette strengere regler for sitt vald enn hva fiskereglene legger opp til.

Styret vil anmode at alle fiskere som velger å fortsette fiske etter at man har avlivet 2. stk. laks over 65 cm, til å se på §4 pkt. 4 som sier noe om hvor mange kroker pr. agn man skal benytte etter 31.07. Dette er en regel som er laget for å tilpasse fiske for letter å kunne gjøre skånsom utsetting.

Mvh Styret.»

Har du spørsmål om fiskereglene, skriv da en epost til niklas@namselv.no