Forvaltning

Midsesongevaluering 2023

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag har den 30/6 gjennomført midsesongevaluering for vassdraget. Les vedtaket her.

Niklas Høgstedt
fredag 30.juni 2023 / 15:21