Namsen_fiske_bå_harlingfiske_HKKH
Forvaltning

Mottaksstasjon og veiledning for levering av fisk

Her finner du retningslinjer for håndtering av fredet fisk som er blitt avlivet og oversikt over hvor du kan levere fisken.

Niklas Høgstedt
søndag 28.november 2021 / 00:32

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk: • Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig. • Ikke la fisken bli liggende på bakken • I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord. • All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene. • Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon. • Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing. • Krav til kjølelagring er max 4°C. • Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere. Retningslinjer er godkjent av Mattilsynet. Når fisk blir levert hos mottak så fylls skjema ut og legg i en plastikkpose som festes til fisken eller plasseres i lag med fisken i en søppelsekk/plastikkpose. Mottaksstasjon registrerer så fisken på laksebørsen hos Elveguiden og legger ved bilde av utfylt skjema. Liste over mottak: - Lilleøen Gård, Svein Romundstad tlf: 91376639 - Seem Gård, Ola Seem, tlf: 93454606 - Østduun Laksevald, Jan Arild Landstad, tlf: 97098325 - Namsentunet, Vetle Tobias, tlf 93680719 - Raaum Gård, Kay og Maren tlf 90686049/95874435 - Duun Gård, Peder Duun tlf: 95856694 - Bjøra Camping tlf:4784121 - Glømmen gård, Magnus og Lene tlf: 97731936/91874881 - Sæter Namsen,  Hallgeir Moa tlf:41160716