Målselv_2021_velg villaksen_alle samlet ved fossen
Oppstilling ved Målselvfossen. F.v.: Tom Einar Karlsen (AP), Erlend Svardal Bøe (H), Vegard Heggem (Norske Lakseelver), Tom Vegar Kiil (SV), Odd-Helge Utby (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget).
Norske Lakseelver/Politikk

Velg Villaksen 2021, Troms

«Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?» spurte Norske Lakseelver politikerne i Troms.

Mandag 16.august 2021 / 09:30

Her kommer en kort oppsummering fra vårt arrangement Velg Villaksen ved Målselva i Troms 15.august. I panelet satt:

  • Einar Svardal Bøe - Høyre, 1.kandidat
  • Tom Vegar Kiil - SV, 3. kandidat
  • Tom Einar Karlsen - AP, 3. kandidat

For at ordskiftet ikke skal bli for oppjaget, og for at alle gjestene skal få mulighet til å svare grundig og utfyllende på det vi spør om, har vi i flere av Velg villaksen-arrangementene valgt å begrense antall deltakere. Det skulle egentlig vært 4 politikere i panelet denne dagen, men Ivar B. Prestbakmo, 2. kandidat for Senterpartiet, måtte melde avbud i siste liten. 

Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?

Opptak av paneldiskusjonen

AP: Tom Einar Karlsen svarte ikke konkret på spørsmålet.

Karlsen sa at det er viktig at det skal stilles krav til oppdrettsindustrien. Semi-lukkede anlegg kan være en del av løsningen, men ikke nødvendigvis eneste farbare vei. AP vil ta næringa i retning av en sirkulær økonomi, hvor ressurser blir brukt heller enn å ende opp som avfall. For hele svaret til Tom Einar Karlsen, hopp til 03:18 i videoopptaket.

SV: Tom Vegar Kiil svarte «Ja» på spørsmålet, og at fristen skal være 2026. 

Kiil vil også styrke kommunenes anledning til å si nei til oppdrettsanlegg, og vil utvide trafikklyssystemet til å inkludere flere måleparameter. For hele svaret til Tom Vegar Kill, hopp til 06:10 i videoopptaket.

H: Erlend Svardal Bøe svarte til slutt «Tja», men sier ingenting om 2030 eller et annet årstall som en frist.

Svardal Bøe sier at de skal stilles krav til næringa, og at det allerede stilles strenge krav. Han trekker fram to tiltak som regjeringen har innført. Ordningen med utviklingskonsesjoner har medført betydelig innovasjon, og Svardal Bøe nevner Salaks i Salangen som eksempel på en innovativ aktør.  Videre mente Svardal Bøe at regjeringens innføring av trafikklyssystemet har vært et viktig tiltak. For hele svaret til Erlend Svardal Bøe, hopp til 09:49 i videoopptaket.

Målselv_2021_velg villaksen_debatt_red

Hvordan bedre situasjonen for villaksen?

De tre politikerne fikk avslutningsvis tre minutter til å snakke om hvordan deres politikk kan bedre situasjonen for villaksen.

H:  Erlend Svardal Bøe

I sitt sluttinnlegg trekker Svardal Bøe fram den frivillige forvaltninga som gjør en fantastisk innsats, og at det må flere tilskuddsordninger på plass. Videre vektlegger han behovet for mer forskning og kunnskap, og nevner opprettelsen av Nasjonalt senter for villaks som et godt tiltak i så måte. I tillegg nevner han regjeringens styrkede innsats mot miljøkriminalitet, gjennom sterkere sanksjoner mot ulovlig fiske. Hovedbudskapet er at regjeringen allerede har gjort mye, men at det skal og vil gjøres mer framover. Hopp til 33:12 for å se hele sluttinnlegget til Svardal Bøe - videoopptaket.

SV: Tom Vegar Kiil

Kiil åpner med å si at SV er opptatt av villaksen. Det understrekes at villaksen må beskyttes fra utslipp i sjø, enten det er fra lakseoppdrett eller gruvedrift. Kiil mener at profesjonelle fiskere må kobles inn for å gjøre uttak av pukkellaks mens den er i havet. Dette kan skje uten skadelig bifangst av atlantisk laks, når det ledsages av påbud om at denne skal settes tilbake. Hopp til 35:46 for å se hele sluttinnlegget til Kiil videoopptaket.

AP: Tom Einar Karlsen

Karlsen vektlegger en helhetlig tilnærming til forvaltningen av villaksen. Havbruk er ei viktig næring, men den må utvikles på en bærekraftig måte. AP mener at en videreutvikling av trafikklyssystemet skal ivareta dette. Karlsen mener det er viktig å se også på andre påvirkningsfaktorer for villaksen, og avslutter med å gi ros til rettighetshaverne i Målselvvassdraget for å ha innført tiltak for å begrense uttaket av fisk. Hopp til 37:57 for å se hele sluttinnlegget til Karlsen videoopptaket.

Mer om arrangementet Velg Villaksen i Troms

Arrangementet ble gjennomført i Målselvfossen Turistsenter, med flott panoramautsikt over fossekulpen.

Vegard Heggem innledet for Norske Lakseelver (videolink), før Odd-Helge Utby (videolink) oppdaterte gjestene om status for villaksen i Målselvvasdraget. Per Øyvind Winther fra Laukhelle Lakselva SA fikk også ordet, og ga politikerne innblikk i hvordan villaksinteressentene på Senja betraktet situasjonen.

Innledning av Vegard Heggem, Norske Lakseelver

 

Odd-Helge Utby fra Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget orienterer

Etter de faglige innleggene og den politiske diskusjonen, skulle gjestene få slippe til og fiske laks under Målselvfossen. De ble etter tur rodd rundt i kulpen av en annen politiker, nemlig Nils-Ole Fosshaug, som er 2. kandidat i stortingsvalget for AP i Troms, og en av rettighetshavere under fossen. Det er usikkert om det var antall fangede fisk fra tidligere som gjorde utslaget, men det var i hvert fall yrkesfisker og leder i Kystfiskarlaget, Tom Vegar Kiil, som skulle smile bredest ved elvebredden denne dagen.

Håving Målselv

Han fikk en nygått mellomlaks på kroken, og selv om sveiva på snella datt av under kjøringa så fikk han fisken inn til land. Kiil var kanskje litt skeptisk til at hans politiske rival fra Høyre skulle stå for håvinga, men Erlend Bøe Svardal gjorde en kollegial innsats, og ofret sågar tørre sko og sokker for å få laksen sikkert i håven.

Avisa Nye-Troms var til stede og lagde en fyldig reportasje fra arrangementet.

Vi legger også ved facebookposten til Tom Vegar Kiil:

Målselv_2021_velg villaksen_facebook_tom vegar kiil