Namsen_fiske_bå_harlingfiske_HKKH
Sportsfiske

NYE FISKEREGLER FRA 19/7/2021

Fra og med den 19/7 er det nye fiskeregler i Namsenvassdraget. Døgnkvoten endres til 1 avlivet laks per person og dag. Sesongkvoten endres til 8 avlivet laks per person. Les mer her.

Niklas Høgstedt
onsdag 08.september 2021 / 08:22

Fra og med den 19/7 er det nye fiskeregler i Namsenvassdraget. Døgnkvoten endres til 1 avlivet laks per person og dag. Sesongkvoten endres til 8 avlivet laks per person. Ved markfiske må sirkelkrok brukes eller krok uten mothaker. All hunnlaks skal gjennutsettes. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres til grunneier. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn hos laks.

Namsenvassdraget Elveierlag rekomenderer at fiskeren følger disse retningslinjer for innlevering av fisk:
• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.
• Ikke la fisken bli liggende på bakken
• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.
• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.
• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.
• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.
• Krav til kjølelagring er max 4°C.

Vis grunneier ikke har mulighet at ta imot laks så kan fisk leveres inn på følgende plasser:

Lilleøen Gård, Svein Romundstad tlf: 91376639
Seem Gård, Ola Seem, tlf: 93454606
Østduun Laksevald, Jan Arild Landstad, tlf: 97098325
Namsentunet, Vetle Tobias, tlf 93680719
Sæter namsen Moveien 71, Hallgeir Moa, tlf: 41160716
Eida, Vassbotnvegen 177, Geir Joar, tlf 97141037
Raaum Gård, Kay og Maren tlf 90686049/95874435