Målselvfossen
Målselvfossen er Norges nasjonalfoss
Forvaltning/Sportsfiske

Oppvandring Målselvfossen 2021

Fiskevandringen opp laksetrappa fram til i går 14.juli, er klar.

Totalt har det vandret 1451 laks ( inkl.1 oppdrettslaks), Herav 513 smålaks, 542 mellomlaks og 396 storlaks. I tillegg har det gått opp 133 sjøørret, 12 sjørøyer, 2 harr og 24 pukkellaks. Se diagram nedenfor.

OysteinIselvmo
torsdag 15.juli 2021 / 16:00
Graf 14.07.21