Målselv_vinterisgang
Sportsfiske/Sportsfiske

Gjenutsett vinterstøing

Fangst av laks som har overvintret i elva er ikke tillatt, og skal gjenutsettes!

OysteinIselvmo
mandag 06.mai 2019 / 16:46

Ved sesongstart er sjansen for å få vinterstøing på kroken, ganske stor.

Dette er en laks som har overvintret i elva og skiller seg ut i vekt og fasong fra en nyoppgått laks. Fisken har ikke spist regelmessig siden den kom fra sjøen året før, og har dermed slanket seg i.l.a. vinteren (se bilde). Den er dessuten ganske lys i fiskekjøttet og er nærmest uspiselig.