Sportsfiske/Fiskekort

Trekning gjennomført

Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Erling Andreassen
torsdag 06.mai 2021 / 13:35