Målselva laks
Elveside/Fiskekort

Tekniske problemer ved oppstart

Erling Andreassen
tirsdag 05.mai 2020 / 19:03

Som mange av dere har erfart, hadde vi noen oppstartsproblemer ved åpning av kortsalget fredag 15.05.20. Vi besluttet derfor å stenge salget i 24 timer for å rette opp i feilene før vi fortsetter salget. Salget åpner igjen lørdag 16.mai kl 1800.

En av feilene var feil pris på kortene på inatur sine sider. Dette er rettet opp i før salget åpner igjen.

De korrekte prisene er:

15.juni-31.juli:   425 kr (inkl miljøavgift)
1.-17.aug:           230 kr (inkl miljøavgift)

Kundene som ble rammet av feilen vil selvsagt få refundert det de har betalt for mye.

Det har i mange år vært stor rift om kortene i Målselvfossen, og vi har derfor i år innført et nytt konsept for at flest mulig skal få muligheten til å kjøpe seg fiskekort. Noen barnesykdommer ved innføringen har det dessverre vært, og vi tar med oss erfaringene og lærer av det til neste gang.

Vi beklager på det sterkeste alle de ulemper dette har medført våre fiskere, men håper at flest mulig får mange fine opplevelser i og ved elva vår i kommende sesong! Skitt fiske!

For at flest mulig skal få fiske i kortsonen nedenfor Målselvfossen er det kun lov å kjøpe 2 kort pr døgn de første 7 salgsdagene.
"Telleren" nullstilles påfølgende dag kl. 18:00. Dette gjelder til og med 21.05 

Vi gjør oppmerksom på begrensninger i kortsalgsystemet tillater kun 2 formiddagskort ELLER 2 ettermiddagskort. For å løse dette er begrensningen satt til 4 kort, men det er altså bare tillatt å kjøpe 2. 

Dersom du utnytter denne muligheten og kjøper kort nr 3 og 4 vil to kort bli slettet uten forvarsel.