dato fiskekort
Sportsfiske/Fiskekort

OBS! NYE TIDSPUNKT FOR SALGSSTART

Se viktige datoer!

Erling Andreassen
torsdag 06.mai 2021 / 14:16

6.mai:    Trekking av første fiskeuke

10.mai:  Betalingsfrist for kort fra trekkinga

15.mai:  Åpning for kortsalg Øverbygd JF kl 13:00

18.mai kl. 09:00 Åpning kortsalg Nedre, midtre og Målselv JFF.

18.mai kl 12:00 åpning kortsalg Målselvfossen

(OBS! på samme måte som i fjor er det i salgsperioden 18.-24-mai kun mulig å kjøpe 2 kort pr. dag. Døgnet resettes kl 12:00 påfølgende dag. )Denne begrensningen er satt for at flere skal få mulighet til å kjøpe fiskekort de første ukene. Dette gjelder kun Målselvfossen)

15.juni:  Sesongstart

17.aug:  Sesongslutt nedenfor fossen