dato fiskekort
Sportsfiske/Fiskekort

Viktige datoer for kortsonen i Målselvfossen

Se viktige datoer!

Erling Andreassen
Tirsdag 09.mars 2021 / 02:16

15.april: åpning av påmelding til trekking av fiskekort 1. fiskeuke (de sju første døgn)

6.mai:    Trekking av første fiskeuke

10.mai:  Betalingsfrist for kort fra trekkinga

18.mai:  Åpning for ordinært kortsalg

15.juni:  Sesongstart

17.aug:  Sesongslutt nedenfor fossen