Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laksefisk.
Sportsfiske/Gjenutsetting

Gjenutsetting av fisk

Hvis man gjenutsetter fisk på riktig måte og under gitte forhold, viser undersøkelser at det er en svært høy andel som overlever.

Ayna Heilong
onsdag 24.mars 2021 / 11:43

Hvis man gjenutsetter fisk på riktig måte og under gitte forhold, viser undersøkelser at det er en svært høy andel som overlever. NE krever at du som ansvarsbevisst fisker setter deg inn i hvordan fang & slipp skal praktiseres ved å lese Namsenvassdragets retningslinjer for dette.

Retningslinjer for gjenutsetting laks og sjøørret i Namsenvassdraget:

 • Bestem deg så tidlig som mulig om fisken du skal ha på kroken skal gjenutsettes.

 • Fisken skal fortest mulig inn til land etter den har bitt på kroken. Dette er viktig for at muskulaturen til fisken ikke skal fylles med melkesyre.

 • Bruk helst knuteløs håv. Ikke bruk klepp eller tailer.

 • Fisken skal holdes i vannet og ikke dras inn på tørt land.

 • Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet. Fisken bør ha vann over gjellene til enhver tid!

 • Når man holder fisken: ikke klem fisken for hardt rundt buken og dens vitale organer.

 • Ikke løft fisken etter halen -da kan ryggen knekke!

 • Ved fjerning av fiskekroken anbefales det å bruke krokløsertang.

 • Mål lengden av fisken, ikke vei den (lengden kan bestemmes ut fra vekt-lengdetabeller).

 • Hold fisken stabil i vannet med nesa mot strømmen slik at den kommer til hektene igjen. Når fisken selv viser tegn til at den vil svømme av gårde, så slipper man den.

 • All fisk som gjenutsettes skal registreres på laksebørsen som gjenutsatt.

Last ned den nye fang & slipp-brosjyren fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA): Hvilke forhold pavirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks