Klemetstadveien ødelagt
Elveside/Sportsfiske

200-års flom i Lakselva

200-årsflom i Lakselva var beregnet til å være 310 m3/s ved målepunktet i Skoganvarre. I går (09.06.20) ble det registrert vannføring på 336 m3/s.

Martin Rognli Johansen
onsdag 10.juni 2020 / 16:47

200-årsflom i Lakselva er beregnet til å være 310 m3/s ved målepunktet i Skoganvarre. I går (09.06.20) ble det registrert  vannføring på 336 m3/s. Elva har sunket siden da, men det er fortsatt stor vannføring og RØDT farenivå i følge NVE`s flomvarsel. Det er konstatert oversvømmelse, skader på hengebruer. Deler av Klemetstadveien har rast ut ved Phanmukka. De store vannmassene har ført til en del endringer langs elva og det vil fortsatt være fare for at elvebankene er ustabile og kan rase. Vi ber fortsatt om at folk holder seg unna hengebruer og  ivaretar egen sikkerhet langs elva. Fisking er ikke trygt eller anbefalt på nåværende tidspunkt!

For mer informasjon trykk på linkene til Porsanger kommune og NVE

https://www.porsanger.kommune.no/vannstanden-er-stigende-les-denne.6316567-21678.html

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/332713