Forvaltning/Sportsfiske

Evaluering av første halvdel av sesongen

Anonym
onsdag 18.juli 2018 / 21:46

På grunn av en treg start på årets sesong, møttes styret i Lakselv grunneierforening i dag (18. juli) for å diskutere situasjonen i elva. Styret ble orientert om fangstallene så langt og de siste to drivtellingene som har blitt gjort i elva. Den siste drivtellingen ble foretatt i dag, og den viste at det står bra med fisk i elva, og mye stor fisk. Styret så også på tallene fra årets sesong opp mot tidligere sesonger hvor den første halvdelen av sesongen kan beskrives som treg, og påpekte at man også i disse årene har nådd gytebestandsmålet med god margin.

Styret var enstemmig i sin avgjørelse om at det per nå ikke blir innført noen ekstraordinære tiltak. De rådende forholdene med lite vann og varmt og klart vær, er som vi vet ikke de beste forholdene for laksefiske, og kan nok i stor grad ta sin del av "æren" for at fisket er som det er. 

Styret holdes løpende oppdatert på situasjonen, og vurderer den siste halvdelen av sesongen fortløpende!

Trass i krevende forhold, lyktes Jean Charles Morin med å lure denne flotte laksen for noen dager siden.
Trass i krevende forhold, lyktes Jean Charles Morin med å lure denne flotte laksen for noen dager siden.

PS! Styret besluttet også å gå tilbake på regelendringen som ble innført i forbindelse med sjøørretfisket i september, og bestemte å fjerne begrensningen på stangstørrelse. 

Så et lite apropos til slutt. Når man bor i Finnmark, hvor været er både det ene og det andre, og kanskje mest det andre, skal man ikke klage over det fantastiske sommerværet vi har opplevd de siste dagene, men en kort liten regndans kan vi vel allikevel unne oss?

Skitt fiske!