Elveside/Gjenutsetting

En sesong som nærmer seg slutten

Anonym
tirsdag 14.august 2018 / 15:41

Med fare for å gjenta seg, men 2018-sesongen kan vel sies å ha vært en sesong noe utenom det vanlige. I fjorårets sesong var det vel knapt nok et døgn i elva hvor vannstanden var nede på det som er regnet som snittvannføring. Årets sesong har vært den rake motsetningen med en vannføring under snittet stort sett hele sesongen - i hvert fall hvis vi ser bort fra vannstandsøkningen som kom med regnet for en drøy uke siden.

Lakselva har et stort nedslagsfelt, med mye vann magasinert i større innsjøer, som gjør at elva er mindre sårbar for tørre somre enn mange andre elver. Det begynte allikevel å bli lovlig lite vann utover i juli måned. Når været i tillegg var som det var, med tropenetter og skyfri himmel, var det langt fra optimale forhold for laksefiske. Temperaturen i elva ble på det høyeste målt til over 20 grader. Da er det verken behagelig å være laks, eller å være laksefisker i svette vadere. Det er også en utbredt teori at laksen ikke er særlig villig til å gå på elva når den møter så høye vanntemperaturer i munningen, så det stod nok en del laks og "ventet" på bedre forhold.


Jim Rune Fosshaug tok steget inn i de voksnes rekker med denne flotte dama på 20,4 kilo. Gratulerer! Foto: Christina Gjertsen
Jim Rune Fosshaug tok steget inn i de voksnes rekker med denne flotte dama på 20,4 kilo. Gratulerer! Foto: Christina Gjertsen

Til tross for fangster som ikke kan måle seg med hva vi har blitt vant til de siste årene, lever allikevel Lakselva opp til sitt rykte som en storlakselv. Av den innrapporterte fangsten er 42 % storlaks, og snittvekten totalt fordelt på alle fangster er på 5,9 kilo, som er innenfor normalen for elva vår. I tillegg er det (så langt) landet tre laks over 20 kilo, blant annet den på bildet på 20,4 kilo.

Vi har fulgt med på elva underveis i sesongen, og som nevnt tidligere, hadde vi noen drivtellinger over noen utvalgte kulper som viste at det stod godt med fisk i elva. Vi gjentok drivtellingen i dag over de samme kulpene. Med betraktelig mer vann enn ved forrige drivtelling, og dårligere sikt, skal vi være forsiktig med å legge altfor mye i resultatet. Det var derimot ingenting som tydet på at det stod mer fisk i elva i dag, enn hva det gjorde for en snau måned siden. Vi ser allikevel at det fangstene har tatt seg opp de siste par ukene. Til tross for en bedring i fisket, kommer vi ikke unna at årets sesong blir langt fra en rekordsesong. Det viktigste fokuset nå er å sørge for at det står tilstrekkelig med gytefisk igjen i elva når sesongen er over. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å være skånsom med den holaksen, og sette den tilbake.​

Vi ønsker skitt fiske for resten av sesongen!