Sjøørret med lakselus
Vill sjøørret som er fanget av NORCE LFI som del av Havforskningsinstituttets luseovervåkning våren 2019. Denne fisken er dødsdømt. Foto: Anders Neteland.
Oppdrett/Lakselus

Rødfargen mangler i vest

To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen.

Paal
tirsdag 04.februar 2020 / 10:19

Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen har i dag skrudd på trafikklysene for oppdrettsindustrien. Sone 3 (Karmøy – Sotra) har i mange år slitt med massiv dødelighet på vill laksefisk på grunn av lakselus fra oppdrett, men departementet velger å ikke ta ned produksjonen her, trass i at den oppnevnte ekspertgruppen sier at samlet vurdering for 2018-2019 tilsier at sonen skal være rød.

De områdene som får rødt, er Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).  

Norske Lakseelver mener rødlyset i sone 4 og 5 er korrekt, men er oppgitt over at oppdretterne i Hardanger slipper nedtak, på tvers av ekspertgruppens vurdering.

- Det er kort og godt ingen nåde for villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. Nå blir det to år til med lidelse for de allerede hardt prøvede bestandene i Hardanger, uttaler generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som organiserer elveeiere over hele Norge.

To andre problemområder har vært Nordmøre og Sør-Trøndelag (6) og Nord-Trøndelag med Bindal (7). Disse har scoret gult ved tidligere anledninger, men fikk nå grønt av fiskeriministeren. Dette er i tråd med ekspertgruppens vurdering for sone 6, men ikke for sone 7.  

En føre-var-tilnærming burde gitt gult også i sone 7, påpeker Evensen.

At Andøya til Senja får gult lys, er også bekymringsverdig, mener Norske Lakseelver. Her har det tidligere vært grønt, men produksjonspresset sørger nå for at opptil 30% av villaksen dør også her.

Vi skal huske på at grenseverdiene i trafikklyssystemet er så liberale at gult faktisk betyr at man kan fortsette produksjon av oppdrettslaks mens lakselusa dreper inntil 30% av villaksen, for ikke å snakke om sjøørret, som foreløpig ikke teller i det hele tatt, avslutter Evensen.