Lakselus på villaks.
Voksen hunlus med eggstreng. Parasitten utgjør en av de alvorligste truslene mot vill laksefisk.

Skyver velferdsproblemer over på villaksen

Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.

mandag 25.mai 2020 / 08:55

Samtidig som en ny luseforskrift er på høring, går Mattilsynet ut og åpner for at oppdrettere kan søke om dispensasjon fra gjeldene forskrift i ukene 21-23. Begrunnelsen er store problemer med vintersår på en del av oppdrettsfisken i områdene.

Mattilsynet har ansvaret for velferden til både vill og oppdrettet laks. Her ofrer de villfisken.

Hvorfor vintersår øker så kraftig nå, er uklart, men Kyst.no rapporterer om at antallet mekaniske behandlinger mot lus har økt fra tidligere år. Oppdretterne spekulerer selv i om dette er en medvirkende årsak til økningen. Det er kjent at mekanisk behandling kan gi sår som bakteriene letter trenger inn i. De lave sjøtemperaturene spiller også inn.

Norske Lakseelver mener vi er inne i en ond sirkel hvor villaksen taper. Siden oppdrett fortsatt går i åpne merder og de medisinske behandlingene mot lus ikke lenger virker, er mekanisk behandling nødvending. Om dette gir økt fare for vintersår, som igjen skal gi dispensasjon fra regelverket, har ikke reguleringene noen effekt.