Trafikklysmodellen styrer om oppdretten skal vokse, fryses eller må tas ned.
Trafikklysmodellen nevnes hele tiden når man snakker om miljøpåvirkningen fra oppdrettsindustrien, men hva betyr den egentlig?
Trusler/Lakselus

Hva velger fiskeriministeren?

Den nye fiskeriministeren skal fastsette trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst.

Paal
onsdag 27.november 2019 / 09:35

Fiskeriministeren støtter seg isteden på en styringsgruppe bestående av tre enkeltpersoner. Disse skal igjen støtte seg på data som den nedsatte ekspertgruppen (forskere) legger fram i sin rapport.

De tre enkeltpersonens faglige kvaliteter er det lite å si på, men det vil være et hardt press fra oppdrettere i område 3,4 og 5 for å unngå nedtak i produksjonen, og det er helt urimelig å legge så mye ansvar på de tre representantene for henholdsvis Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og NINA.

Hva bestemmer fiskeriminister Tom Harald Nesvik i desember?
Hva bestemmer fiskeriminister Tom Harald Nesvik i desember?

Flere andre ting tyder på at det drives en hard kamp for å unngå rødlyset på Vestlandet.

I oktober kom Havforskningsinstituttets oppsummering av årets luseovervåkning . Denne rapporten har alltid tidligere inneholdt en konkret vurdering av lusas påvirkning på vill laksefisk i de enkelte fjordsystemene. Denne vurderingen fra forskerne er nå fjernet.

Havforskningsinstituttet har også, ifølge dem selv, lagt om sin årlige risikorapport til å snakke om framtidige utfordringer fra oppdrett, framfor å beskrive nåsituasjonen. Denne rapporten ble sluppet 9.desember.

Rapporten fra ekspertgruppen til styringsgruppen blir heller ikke offentlig tilgjengelig før Nesvik har bestemt seg. Dermed er det ikke mulig å komme med innspill fra andre faginstanser.

Se vår video om den forferdelige situasjonen for villfisken på Vestlandet.

Les også hva Norske Lakseelver mener om mulighetene for vekst i oppdrett.