Estimert dødelegheit på utvandrande postsmolt av laks i produksjonsområde 3 i 2018 og 2019
Estimert dødelegheit på utvandrande postsmolt av laks i produksjonsområde 3 i 2018 og 2019. Havforskningsinstituttet.
Oppdrett/Lakselus

Andre samfunnsmessige interesser

Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold". 

Paal
tirsdag 04.februar 2020 / 15:10

"Den estimerte dødelegheita for fisk i område 3 er over 30% for alle utvandringsforløp både i 2018 og 2019. Lusemengda på fisken er minkande sidan 2016, og er lågare på fisk frå ytre elver enn på fisk frå indre elver. Den estimerte dødelegheita for heile området vurderast som høg både i 2018 og 2019. Trass betydeleg variasjonen mellom år, elver og tidsforløp for utvandring blir ikkje klassifiseringa endra, usikkerheita er difor vurdert som låg." Kilde: UTVANDRING AV VIRTUELL POSTSMOLT 2018/2019, Havforskningsinstituttet.

Se hva Norske Lakseelver mener om vedtaket i produksjonsområde 3.