Norske Lakseelver/Villaksens dag

Rekrutteringsarrangement

Norske Lakseelver satser på rekruttering av nye laksefiskere i elvene! Sammen med våre medlemmer planlegger og gjennomfører vi gode og stedstilpassede arrangement.

Paal
onsdag 22.januar 2020 / 14:03

Villaksens dag

Villaksens dag er at arrangement som Norske Lakseelver har arrangert sammen med våre medlemmer siden 2009. Målet med arrangementet er å skape mer fokus på villaks og sjøørret, og ut over det så har arrangementet ganske frie rammer. Det lokale elvelaget og prosjektansvarlig i Norske Lakseelver kommer sammen frem til en god løsning for arrangementet, både når det gjelder dato, sted i elva, målgruppe og innhold på programmet. Les mer her.

For inspirasjon: her kan du lese oppsummering av villaksens dag i 2020.

Camp Villaks

Camp Villaks er et rekrutteringsarrangement vi har sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Målgruppen for dette arrangementet er 14-18 år.

Målet med Camp Villaks er at ungdom skal få god opplæring, erfaring og kunnskap om laksefiske. Hovedaktiviteten skal være praktisk fiske, men deltakerne vil også sitte igjen med verdifull kunnskap om hvor i elva laksen står, hvilke knuter som gjelder, ulike typer fiskeredskap og "fiskevettregler". I tillegg blir det mye sosialt på denne campen, og deltakerne vil få mange nye venner som de senere kan dra på fisketur sammen med. Vi håper at vi gjennom Camp Villaks skal gjøre det enklere for fiskeinteressert ungdom å opprette et nettverk. 

Arrangementet har egen nettside, klikk her for å komme til landingssiden.

For inspirasjon: her kan du lese om camp villaks 2020

og om alle campene som ble gjennomført i 2019 - med stor suksess!