Sportsfiske/Villaksens dag

Villaksens dag 2016 - et bra år!

Fluefiske,grillet laks på bål, båtfiske, fluebinding, fiskekonkurranse, foredrag, damefiske og ungdomsfiske. Villaksens dag med variasjon!

Ayna Heilong
mandag 14.mars 2016 / 13:06

Villaksens dag blir hvert år arrangert i mange forskjellige elver og med forskjellig program og målgruppe. Sesongen 2016 har inneholdt 19 Villaksens dag-arrangementer fra Lakselv og Målselv i nord til Tovdalselva og Numedalslågen i sør. Til sammen deltok i overkant av 1100 store og små på våre aktiviteter på villaksens dag, og det er i overkant av 300 personer flere enn i 2015! Dette synes vi er veldig positivt, ikke minst med tanke på at flere i år har valgt en avgrenset målgruppe og at deltakerantallet likevel er såpass høyt. 

Fluebinding i Numedalslågen og garnsett i Stjørdalselva. Foto Norske Lakseelver og Ersgard
Fluebinding i Numedalslågen og garnsett i Stjørdalselva. Foto Norske Lakseelver og Ersgard

I 2016 hadde vi følgende målgrupper: damer, ungdom, skoleelever, familiedag, og barn
I 2016 hadde vi følgende målgrupper: damer, ungdom, skoleelever, familiedag, og barn

Villaksens dag arrangeres lokalt, og i arrangementskommitéene rundt omkring er styrene i elvelag, aktive ressurspersoner for elva, ildsjeler, ordførere, jeger- og fiskeforeninger og rettighetshavere. Noen elver har arrangert Villaksens dag årlig siden oppstarten i 2009, andre arrangerte for første gang i år. I Stjørdalselva har de stor suksess med å flytte arrangementet til et nytt sted i elva hvert år, og i Lakselv i Porsanger opplevdes det veldig positivt å endre målgruppe til "Ladies Night" i år. Felles for arrangementene er at ringvirkningene kan være store; i form av nye sportsfiskere til elva, mediaomtale, styrket samarbeid med medarrangører, større lokalpolitisk engasjement, og generell omtale av elva og elvelaget. 

Fra Villaksens dag i Ogna og Numedalslågen. God stemning!
Fra Villaksens dag i Ogna og Numedalslågen. God stemning!

Med aktiviteter for noen og enhver. Lakseambassadørene bidro i både Otra og i Bolstadelva.
Med aktiviteter for noen og enhver. Lakseambassadørene bidro i både Otra og i Bolstadelva.

 

Nedenfor er lista over årets arrangementer som har vært. Klikk på hver enkelt elv for å se detaljene til hvert Villaksens dag. Vi takker for fine dager på laksefiske sammen med dere!

Altaelva (Finnmark). Lørdag 18. juni på Stengelsen gården.

Gaula i Sunnfjord (Sogn og Fjordane). Juni. Skoleprosjekt for 7. klasse på Bygstad Barneskole. 

Surna (Møre og Romsdal). 23.-26. juni. Norsk Laksefestival. Martnadsdager i Surnadal med laksen i fokus!

Gaula (Sør-Trøndelag). Lørdag 25. juni på Støren Natursenter. Åpen dag med mange aktiviteter!

Stjørdalselva (Nord-Trøndelag). Onsdag 29. juni på Ersgard. Gratis laksefiske med opplæring for barn/ ungdom under 18 år. 

Skauga (Sør-Trøndelag). Lørdag 2. juli. Oppmøte på Fossbrottet.

Lakselva i Porsanger (Finnmark). Søndag 12. juli. Kun damefiske denne dagen! Lær å fiske laks med flue og sluk.

Målselva (Troms). Lørdag 13. august. Oppmøte på Fossevelta Camping ved Målselvfossen.

Numedalslågen (Vestfold). Søndag 14. august. Fiske og instruksjon på Stubben, Kjærra Fossepark.

Bolstadelva (Hordaland). Lørdag 20. august. Oppmøte på Oddsbu/ Bolstadøyri

Sokndalselva/ Sygna (Vest-Agder). Lørdag 20. august. Familiearrangement med gratis fiske for de minste.

Bjerkreimselva (Rogaland). Lørdag 20. august. Bli med på barnas dag! 10 års jubileum i 2016

Ogna (Rogaland) . Fredag 19. august. Barneskoleelever ved Ogna Skule har temadager om laks. 

Øyraelva (Møre og Romsdal). Ungdomsskoleelever i Volda har temadager om laks.

Otra (Vest-Agder). Søndag 28. august. Oppmøte på Otra House i Venensla. 

Lærdal (Sogn og Fjordane). Søndag 28. august. Omvisning på villakssenteret og sjøørretfiske. 

Namsenvassdraget (Nord-Trøndelag). Søndag 28. august. Seem Arena i Grong. Aktiviteter for store og små.

Tovdalselva (Aust-Agder). 6. september. Ungdomsskoleelevene i Birkenes har temadager om laks. 

Namsenvassdraget (Nord-Trøndelag). Lørdag 17. september. Elvelaget og Norske Lakseelver holder felles stand på Markens Grøde i Overhalla.