Villaksambassadører
De første offisielle lakseambassadørene. Dett er ungdom som i samarbeid med elveeierlagene og Norske Lakseelver skal bidra til å synliggjøre laksefiske som fritidsaktivitet. Fravenstre; Aron Myren (Stjørdalselva), Martin Bråten Granøen (Gaula), Aleksander
Norske Lakseelver/Ungdom

De første lakseambassadørene på plass

En hel uke med laksefiske for ungdom på Hembre gård i Stjørdalselva ble avsluttet med filmkurs for lakseambassadørene og Villaksens dag langs elvebredden.

Paal
tirsdag 16.juni 2015 / 10:45

Uke 24 stod virkelig i villaksens tegn i Stjørdalen. Takket være et flott samarbeid mellom elveeierlaget, Stjørdalen Jeger- og Fiskeforening, Norske Lakseelver, grunneierne på Hembre gård og Sportsfiskelandslinja ved Grong VGS i Nord-Trøndelag, var det et uttall aktiviteter for alle aldersgrupper.

­- Dette har vært en suksess, forteller lærer ved Grong VGS, John Olav Oldren, som også er leder av Verdalselva Fellesforvaltning. Han og kollega Anders Berg har hatt ansvaret for elvene som har deltatt som instruktører og hjelpere gjennom hele uka.

På programmet i løpet av uka stod både fluekastekurs, egen fiskekveld for jenter, og gjenutsettingskurs. I tillegg ble et hundretalls elver fra barneskolene i området tatt med i elva og fikk prøve seg på laksefiske. Gjenutsettingskurset ble spesielt vellykket, ifølge Oldren, ettersom det ble en reell laksesituasjon og ikke tørrtrening.

- Det må ha vært Stjørdalelvens best fotograferte laks, forteller han.Vi startet i går med instruksjon sammen med Stjørdal Jeger- og Fiskeforeing nedenfor Hegra bro med 30 ivrige ungdommer. I løpet av uka skal over 100 ungdommer få en introduksjon til laksefiske og viktigheten av en levende elv. Vi på Sportsfiskelandslinja er veldig takknemlige for at vi får være gjester på fantastiske Hembre gård! 

Tirsdagskvelden var et sekstitalls ungdommer samlet til fiskekurs i elva. Leder i fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, Morten Welde, og leder av Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal, mener begge at dette lover godt for rekrutteringen til elva.

Elver fra første og andreklasse ved Sportsfiskelandslinja på Grong VGS var ivrige instruktører under hele uka i Stjørdal.
Elver fra første og andreklasse ved Sportsfiskelandslinja på Grong VGS var ivrige instruktører under hele uka i Stjørdal.

Torsdagskvelden hold Lars Nilssen et foredrag om kunsten å lage fiskefilm. Nilssen viste til mange eksempler fra filmene om Lars&Bård, og fortalte om dramaturgiske knep, viktigheten av å tenke gjennom hva man lager for hvem, og mange andre triks. Det tipset som nok var vanskeligst å svelge, var; du må velge om du fisker eller filmer. Ikke alltid like lett for en ivrig fisker/fotograf.

Foranledningen til kurset var satsingen på at laksemabassadørene skal få med seg GoPro-kamera i elva og lage fiskefilmer om seg selv og andre ungdommer på fisketur. Det var fem ambassadører til stede, og de fikk nok mange gode triks med på veien.

Villaksens dag på fredagen satte punktum for en vellykket uke. På grunn av småregn, høy vannstand og kald elv, var ikke forholdene de beste, men et trettitalls personer hadde det likevel moro ved elvebredden på Hembre. En laks på land ble det også.

Gunnar Daniel Fordal var meget fornøyd med uka under ett, og berømmer både samarbeidet med Jeger- og Fiskerforeninga, Grong VGS og Hembre gård.

­- Det har vært en flott uke, så vi håper at framtidens potensielle laksefiskere har fått et innblikk i denne flotte friluftsaktiviteten, forteller han.

Lakseambassadørene

Ordningen med lakseambassadører er et nystartet samarbeidsprosjekt mellom elveeierlagene, Norske Lakseelver og lokal ungdom som allerede er ivrige fiskere. Målet er at ambassadørene skal ta med seg andre ungdommer ut i elva i løpet av sommeren. For at fisket skal være lett tilgjengelig for alle, stiller Norske Lakseelver og elveeierlagene med fiskeutstyr som interessert ungdom kan låne. Elveeierlagene bidrar også med gratis fiske, og ambassadørene får låne GoPro-kameraer som de kan bruke til å dokumentere opplevelsene. Målet er å spre gleden ved laksefiske i sosiale medier.

Ambassadørene:

 • Skal ha med seg annen ungdom på mange laksefisketurer i løpet av sommeren

 • Skal være behjelpelige med tips og veiledning i kasteteknikk og fisketeknikk

 • Skal bruke GoPro-kameraet og ta mange bilder og film fra fine laksefisketurer i den aktuelle elva. Dette bildematerialet skal publiseres på sosiale media jevnlig.

 • Skal delta som hjelpeinstruktør/ ressursperson under Villaksens dag og/ eller andre rekrutteringsarrangement i regi av elveeierlaget.

 • Skal være gode forbilder og vise god fiskeetikk og holdninger til natur og omgivelser

   

Elveeierlaget:

 • Skal gi ambassadørene så billig laksefiske som mulig

 • Skal gi svært rimelig eller gratis fiskekort til ungdom som rekrutteres av ambassadørene for å prøve og fiske

 • Skal informere om at elveeierlaget har ambassadørordningen, og dermed oppfordre ungdom (og andre) til å benytte seg av dette tilbudet

 • Skal la fiskeutstyrvære tilgjengelig for ambassadørene i rekrutteringssammenheng

 • Skal vedlikeholde fiskeutstyret og supplere med forbruksmateriell
   

Norske Lakseelver:

 • Skal gjennomføre filmkurs med ambassadørene

 • Skal informere/ reklamere for at elva har denne ambassadørordningen

 • Skal følge opp ambassadørene med rapportering

 • Skal veilede ambassadørene underveis i sesongen ved ulike problemstillinger

 • Skal levere fiskeutstyr til elva og materiell til ambassadørene

 

VillaksCamp arrangeres av Norske Lakseelver og lokale elveeierlag i samarbeid med NJFF, og med støtte fra Miljødirektoratet. Villakseens Dag arrangeres i samarbeid med lokale elveeierlag med støtte fra Fiskefondet. Dette er tiltak under paraplyen Friluftslivets år og hensikten er å stimulere til rekruttering til sportsfiske som en sunn og positiv fritidsaktivitet ute i naturen.