Villaksens dag ved Otra house i Otra.
Villaksens dag i Otra i 2022.
Sportsfiske/Inspirasjon

Villaksens dag

Målet med Villaksens dag er å skape mer fokus på villaks og sjøørret, og ikke minst skal vi skape fiskeglede!

Ayna Heilong
tirsdag 16.april 2019 / 16:50

Villaksens dag er at arrangement som Norske Lakseelver har arrangert sammen med våre medlemmer siden 2009. Målet med arrangementet er å skape mer fokus på villaks og sjøørret, ut over det har arrangementet ganske frie rammer. Det lokale elveeierlaget og prosjektansvarlig i Norske Lakseelver kommer sammen frem til en god løsning for arrangementet, både når det gjelder dato, sted i elva, målgruppe og innhold på programmet.

Gjennomføring
I hovedsak så kan elveeierlagene velge mellom to varianter av Villaksens dag:

Rekruttering av barn og ungdom til sportsfiske
Den mest populære varianten av Villaksens dag er et familiearrangement knyttet opp mot rekruttering av barn og ungdom, gjerne med praktisk (og gratis) fiske på programmet. Erfaringsmessig er det lurt å ha et enkelt program med praktisk fiske og fiskekonkurranse som hovedaktivitet. Her bør elveeierlaget sørger for at det kommer en del lokale fiskere (evt. grunneiere og andre interesserte) som kan være hjelpeinstruktører denne dagen. Grillmat er obligatorisk for denne målgruppen!
Andre gode tips for å trekke publikum er å tilby andre gøyale aktiviteter, som ansiktsmaling, fluebinding og softis-maskin. Det er også en fordel å samarbeide med andre lokale organisasjoner, som idrettslag og lokallag i Norges Jeger- og Fiskeforbund.

En ung jente har fått laks på kroken på en strålende dag i Vefsna.
Villaksens dag i Vefsna, 2018. Her kjøres en laks i storslått natur - et minne for livet. Fotograf: Hans Kristian Krogh-Hanssen. 

Informasjonsmøte/arrangement rettet mot lokale politikere, grunneiere og sportsfiskere
Noen elveeierlag velger å legge opp til et folkemøte hvor forskere og andre fagfolk blir invitert til å holde foredrag. Slike varianter av villaksens dag er utvilsomt nyttige for å bevisstgjøre lokalbefolkning og lokalpolitikere på den aktuelle elvas bestandsstatus og utfordringer. Slike møter kan gjerne avholdes i inspirerende lokaler, som i elveeierlagets fiskebu. Når dere først har lokalpolitikerne i nærheten så må dere gjerne ta dem med en tur i elva også. Det er i alle fall sikkert at de husker hovedbudskapet av møtet (ta vare på villaksen og sjøørreten vår!) hvis de også fikk praktisere og kjenne hjertepumpa dunke i kamp med arvesølvet!

Informasjonsmøte for lokalbefolkning og lokalpolitikere under Villaksens dag i Vosso 2013
Informasjonsmøte for lokalbefolkning og lokalpolitikere under Villaksens dag i Vosso 2013

Materiell og annonser
Norske Lakseelver har masse materiell som kan være både praktisk og nyttig i gjennomføringen av arrangementet. En klassiker som blir brukt på omtrent alle arrangement, er våre villaksstier. En liste over alt tilgjengelig materiell finner du her. Materiellet er gratis, men elveeierlaget betaler frakt. 

Vi lager en annonse som elveeierlaget kan trykke i lokalavisa, skrive og henge opp på strategiske plasser, og laste opp på egne nettsider. Vi markedsfører alle Villaksens dag-arrangementer i aktivitetskalenderen på Norske Lakseelvers nettside og Facebook-side.

Annonse og program for Villaksens dag 2022 i Numedalslågen.
Annonse til Villaksens dag i Numedalslågen, 2022.

For å få til et godt og vellykket arrangement må man begynne planleggingen av arrangementet tidlig. Vi anbefaler at de elvene som vil arrangere bestemmer seg for dette før påske og lager en grovskisse på hva de vil at programmet skal inneholde allerede da. Ta kontakt med oss, så legger vi en plan!

Kontakt prosjektansvarlig Siri Tollefsen på telefon eller mail for mer informasjon. Tlf: 416 73 073. E-post:siri@lakseelver.no.