Sportsfiske/Inspirasjon

Hva er Villaksens dag?

Målet med Villaksens dag er å skape mer fokus på villaks og sjøørret, og ikke minst skal vi skape fiskeglede!

Ayna Heilong
Tirsdag 16.april 2019 / 16:50

Villaksens dag er at arrangement som Norske Lakseelver har arrangert sammen med våre medlemmer siden 2009. Målet med arrangementet er å skape mer fokus på villaks og sjøørret, og ut over det så har arrangementet ganske frie rammer. Det lokale elvelaget og prosjektansvarlig i Norske Lakseelver kommer sammen frem til en god løsning for arrangementet, både når det gjelder dato, sted i elva, målgruppe og innhold på programmet.

Vi har utarbeidet en del materiell som kan være både praktisk og nyttig i gjennomføringen av arrangementet. En klassiker som blir brukt på omtrent alle arrangement, er våre villaksstier (naturstier med laksesprøsmål). En liste over alt tilgjengelig materiell finner du her. 

Vi lager hvert år en annonsemal som elvelaget kan trykke i lokalavisa, printe og henge opp på strategiske plasser, laste opp på egne nettsider, osv. Og vi vil selvsagt også markedsføre alle Villaksens dag-arrangementer i aktivitetskalenderen på egene nettsider og facebooksider. Her er forslag til program.

I hovedsak så kan elvelagene velge mellom to varianter av Villaksens dag:

Rekruttering av barn og ungdom til sportsfiske

Den mest anvendte varianten av villaksens dag er knyttet opp mot rekruttering av barn og ungdom, og med praktisk fiske på programmet. Erfaringsmessig er det lurt å ha et enkelt program med praktisk fiske som hovedaktivitet. Her gjelder det at elvelaget sørger for at det kommer en del lokale fiskere (evt. grunneiere og andre interesserte) som kan være hjelpeinstruktører denne dagen. Pølsegrilling er obligatorisk for denne målgruppen!

 

Villaksens dag i Otra 2015. Det var mange unge laksefiskere i elva denne dagen.
Villaksens dag i Otra 2015. Det var mange unge laksefiskere i elva denne dagen.

Informasjonsmøte rettet mot lokale politikere, grunneiere og sportsfiskere

Noen elvelag velger å legge opp til et folkemøte hvor forskere og andre fagfolk blir invitert til å holde foredrag. Slike varianter av villaksens dag er utvilsomt nyttige for å bevisstgjøre lokalbefolkning og lokalpolitikere på den aktuelle elvas bestandsstatus og utfordringer. Slike møter kan gjerne avholdes i inspirerende lokaler, som i elvelagets fiskebu. Når dere først har lokalpolitikerne i nærheten så må dere gjerne ta dem med en tur i elva også. Det er i alle fall sikkert at de husker hovedbudskapet av møtet (ta vare på villaksen og sjøørreten vår!) hvis de også fikk praktisere og kjenne hjertepumpa dunke i kamp med arvesølvet!

 

Informasjonsmøte for lokalbefolkning og lokalpolitikere under Villaksens dag i Vosso 2013
Informasjonsmøte for lokalbefolkning og lokalpolitikere under Villaksens dag i Vosso 2013

 

For å få til et godt og vellykket arrangement, MÅ man begynne planleggingen av arrangementet tidlig. Vi anbefaler at de elvene som vil arrangere bestemmer seg for dette før påske og lager en grovskisse på hva de vil at programmet skal inneholde allerede da. Ta kontakt med oss, så legger vi en plan!

Kontakt prosjektansvarlig Siri Tollefsen for mer informasjon; 416 73 073, siri@lakseelver.no.
 

I Drammenselva så kombinerer de Villaksens dag med stamlaksfiske. Stamlaksfiske på høsten kan være skikkelig spennende! Det synes i alle fall disse juniorene som på den første timen av stamlaksfisket i 2014 fikk ca. 20 laks, hvor den største var ca. 15 kg.