Målselv_2020_camp villaks_fangst
Sportsfiske/Ungdom

Camp Villaks 2020

Korona til tross - Camp Villaks 2020 ble en minnerik opplevelse for de 71 ungdommene som deltok på de fem campene.

Ayna Heilong
fredag 05.mars 2021 / 12:28

Campsesongen 2020 ble som mye annet ganske annerledes enn tidligere år. På tross av dette klarte arrangører i Mandalselva, Sandfjordelva, Namsen, Numedalslågen, og Målselv å tilpasse seg situasjonen og holde camp i tråd med gjeldende smittevernsregler. Totalt har 71 ungdommer mellom 14 og 18 år fra hele landet hatt unike fiskeopplevelser på camp i elvene denne sommeren. Det har blitt tatt fisk på de fleste campene, med Målselv i toppen på 22 laks, der 15 av 24 deltakere fikk minst en laks. For mange deres første.

Målselv_2020_camp villaks_fangst_laks
En blid fisker fra campen i Målselv!
Namsen_2020_camp villaks_leirplass
Bilde av campleiren på Camp Villaks i Namsen 2020, her på Seem i Grong

Takket være uvurderlig planlegging og dugnadsinnsats fra lokale ressurspersoner, samt utstyr og koordinering fra NJFF og NL sentralt, klarte vi å opprettholde et populært sommertilbud på tross av koronasituasjonen.

Namsen_2020_camp villaks_korona_matkasser
På grunn av koronahensyn ble det på campen i Namsen etablert personlige matkasser
Sandfjordelva_2020_camp villaks_instruksjon i elva
På campen i Sandfjordelva fikk deltakerne fin instruksjon i fluekasting