Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Sesongavslutning for Camp Villaks 2019

Da var alle Camp Villaks over for denne gang. 11 camper har blitt gjennomført med stil, og 163 ungdommer mellom 14-18 år har hatt fine dager på laksefiske. Noen fikk prøve laksefiske for aller første gang, noen har lært å beherske en ny fisketeknikk, og alle har fått nye bekjentskaper med samme interesse for fiske og friluftsliv som dem selv. 

Camp villaks_2019_numedalslågen_gabriel_eskeland_med_11_kilos.jpg

Gabriel tok den største i Numedalslågen. Ca 11 kg, gjenutsatt. Foto Steinar Paulsen

11 elver åpnet for fiskecamp for ungdommer 14-18 år

Deltagerne Camp Villaks i Stjørdalselva, med noen av instruktørene.

At Camp Villaks er artig for fiske- og friluftslivsinteressert ungdom er det ingen tvil om! Rettighetshavere og fiskerforeninger i noen av de beste elvene i landet rydder i kalenderen og legger til rette for at ungdommene skal få et best mulig tilbud når de kommer på Camp Villaks. Det skal være stor sjanse for å få gode opplevelser ved elvebredden på Camp Villaks. Og gode opplevelser har det blitt, også i form av stor laks! Rekordlaksen ble tatt av Elias Gylland (17 år fra Hegra) i Stjørdalselva. Laksen veide hele 12,2 kg! Hakk i hæl kommer laksene til Noah Holdal (17 år fra Bodø) tatt i Vefsna, og Gabriel Eskeland (16 år fra Etne) tatt i Numedalslågen, som begge ble estimert til 11 kg. Begge disse ble gjenutsatt.

Gabriel tok den største i Numedalslågen. Ca 11 kg, gjenutsatt. Foto Steinar Paulsen

Her får to av deltakerne under campen i Alta instruksjon av Tone. - Foto: Karianne Johansen

Det er positivt å se at de nye, unge sportsfiskerne forstår forvaltningsprinsippene og har respekt for fiskereglene selv om de må gjenutsette deler av fangsten. I Vefsna måtte også deltakerne ta skjellprøver av all sjøørret og laks som ble avlivet. 

Fra Vefsna: Alle deltakerne fikk grundig innføring i desinfisering (hvordan og hvorfor), og de lærer hvordan og hvorfor de skal ta skjellprøve av avlivet fisk. - Foto: Ayna Heilong

Noe fisk ble spist av deltakerne på campen, mens andre fikk hele eller deler av fangsten med seg hjem. 

Instruksjon og fiskeopplæring under campen i Surna.

Sosialt fiskefellesskap

Ungdom fra hele landet skal kunne delta på Camp Villaks. De lokale arrangørene skal arrangere transport til/fra flyplass/togstasjon/busstopp for å gjøre det enklere for langveisfarende å delta. dette er det maneg som benytter seg av, og noen reiser langt for å delta! Fra Sandefjord til Lakselv, fra Notodden til Mosjøen/Vefsna, fra Lillehammer til Lardal/Numedalslågen, for å nevne noen. Disse ungdommene knytter vennskapsbånd på sosiale media og kan holde kontakten frem mot neste sesong. Kanskje vil de møtes igjen på en Camp Villaks, eller på privat arrangert fisketur. Camp Villaks har i alle fall vært arena for vennskapsbygging.

Mange får nye fiskevenner på Camp Villaks! Her fra Vefsna. - Foto: Ayna Heilong

Fin smålaks tatt på campen i Numedalslågen. Foto Steinar Paulsen, NJFF

Uunværlig innsats fra lokale arrangører og frivillig mannskap

Campene blir lokalt arrangert av forvaltningslag i elva (medlem hos Norske Lakseelver) og/eller forening som er medlem i NJFF. Her er det mange ildsjeler som har lagt ned svært mage timer i forberedelser, underveis og etterarbeid. 

Takk for super innsats til arrangørgjengen i Numedalslågen! Foto Steinar Paulsen, NJFF

Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund vil rette en stor takk til alle lokale arrangører for vel gjennomførte camper! Dere gjør en super innsats for rekrutteringen av nye laksefiskere. Vi håper på gjentakelse også i 2020!