Stolt fisker med et prakteksemplar av en Stjørdalslaks, gratulerer! Foto Tor Mikkelsen
Sportsfiske/Villaksens dag

Villaksens dag 2017

Fluefiske,grillet laks på bål, båtfiske, fluebinding, fiskekonkurranse, foredrag, damefiske og ungdomsfiske. Villaksens dag med variasjon!

Ayna Heilong
tirsdag 11.april 2017 / 14:16

Villaksens dag blir hvert år arrangert i mange forskjellige elver og med forskjellig program og målgruppe. Sesongen 2017 byr på arrangementer over hele landet, fra midten av juni til slutten av august. I listen under ser du alle elver som arrangerer i 2017. Lista er ikke komplett enda og vil bli oppdatert etter hvert som detaljer for arrangementene kommer på plass i mai og juni. Trykk på elvenavnet for mer informasjon.

Villaksens dag med ulike aktiviteter tilpasset målgruppen.
Villaksens dag med ulike aktiviteter tilpasset målgruppen.

Altaelva (Finnmark). Lørdag 17. juni på Stengelsen gården.

Gaula i Sunnfjord (Sogn og Fjordane). 14.-15. juni. Skoleprosjekt for 7. klasse på Bygstad Barneskole. 

Surna (Møre og Romsdal). 22.-25. juni. Norsk Laksefestival. Martnadsdager i Surnadal med laksen i fokus!

Gaula (Sør-Trøndelag). Støren Natursenter. Åpen dag med mange aktiviteter!

Stjørdalselva (Nord-Trøndelag). Ersgard. Gratis laksefiske med opplæring for barn/ ungdom under 18 år. 

Skauga (Sør-Trøndelag). 

Nausta (Sogn og Fjordane).

Rana (Nordland).  

Lakselva i Porsanger (Finnmark). Kun damefiske denne dagen! Lær å fiske laks med flue og sluk.

Målselva (Troms). 

Mandalselva (Vest-Agder).

Namsen (Nord-Trøndelag). 

Numedalslågen (Vestfold). 

Otra (Vest-Agder). Søndag 27. august. Oppmøte på Otra House i Venensla. 

Lærdal (Sogn og Fjordane).