Fiskekonkurranse premieutdeling
Foto: Otra Laxefiskelag
Sportsfiske/Villaksens dag

Oppsummering av Villaksens Dag i 2020

Sommeren 2020 har bydd på mange fine Villaksdager, fra Otra i sør til Sandfjordelva i Finnmark i nord. Selv om det har medført endel ekstra arbeid å arrangere i år på grunn av Covid-19, klarte ildsjeler i elvene å skape 13 Villaksdager i 12 vassdrag denne sesongen.

SigurdToverud
mandag 07.desember 2020 / 14:24

Villaksens dag skal være et arrangement med ganske frie tøyler til arrangørene. Samlet sett har det vært arrangementer for alle målgrupper, men de fleste holder fokuset på å gi flotte fiskeopplevelser til barn og unge. Arrangementene har vært svært viktige for å holde liv i fiskeglede og positive opplevelser ved elvene dette året, og vi ønsker å rette en stor takk til alle arrangører og bidragsytere som har tatt på seg oppgaven med å få til gode arrangementer i tråd med smittevernsreglene denne sommeren!

Ung fisker i Sandfjordelva
Fra årets arrangement i Sandfjordelva, Troms og Finnmark. Foto: Sigurd Klaveness Toverud

 

Vestfold og Telemark

Det ble som planlagt gjennomført 2 arrangementer i Vestfold og Telemark i år, begge ble holdt ved Holmfoss av Holmfoss Lakselag. Hovedarrangementet 9. juli viste at for svært mange i området er laksefiske en attraktiv fritidsopplevelse. Oppmøtet var godt, og arrangørene hadde planlagt et innholdsrikt program med instruksjon i forskjellige fiskemetoder av dyktige instruktører, fritt fiske med utlån av utstyr, samt mulighet til å lære mye spennende om villaksen i Lågen i et foredrag om pågående telemetristudier av Håkon Torsvik (NMBU).

A group of people standing next to a treeDescription automatically generated
Foto: Torfinn Evensen

 

Two people posing for a pictureDescription automatically generated
Villaksstien byr på læring om livet i elva - et fint tilskudd når fisken ikke biter. Foto: Torfinn Evensen

Lørdag 22. august ble det holdt enda en villaksdag i Holmfoss for barn og ungdom, Bestående av noen timer konsentrert på laksefiske og instruksjon. Instruktører og utstyr til lån sørget for dette godt utbytte for deltakerne. Antallet deltakere måtte dessverre begrenses på grunn smittevernsregler.

Agder

Otra

Otra har lang tradisjon med arrangementet Villaksens Dag. Korona – situasjonen medførte noen begrensninger dette året, blant annet at det tradisjonsrike notkastet ble avlyst. Vennesla Jeger og Sportsfiskerforening arrangerte fiskekonkurranse i strålende vær og fin vannføring.  Det var 70 deltakere i fiskekonkurransen.  Det ble totalt tatt 7 laks.  Årets vinner vant for tredje gang, og blir dermed eier av vandrepokalen.

Otra vinner VD 2020
Stolt vinner av fiskekonkurransen med flott fangst! Foto: Otra Laxefiskelag

 

Vestland

Eidselva

A group of people posing for a pictureDescription automatically generated
Vanntette klær kom godt med på Villaksens dag i Eidselva i år. Foto: Eid Elveeigarlag

Eid Elveeigarlag og Eid Sportsfiskelag arrangerte i samarbeid med Norske Lakseelver Villaksens dag i Eidselva søndag 5. juli. Godt og vel 100 små og store glade fiskere trosset regnværet og møtte opp på årets familiedag i Eidselva. Som i fjor ble dagen tilbrakt i Jektehola, med fisking, grill og bålkaffe. I år ble det servert hjortebiff og pølser på grillen, hvilket var en populær godbit. 

Aktiviteten var variert med natursti, fisking, vassing på grunna og sosialt samvær. Alle som deltok fikk premiar og det var god stemning. Det vart dessverre ingen fangst under arrangementet, men rett etterpå ble det fangst litt lenger oppe.

Etneelva

I Etneelva holdt Etne Elveigarlag villaksens dag den 1. August i år. Havforskningsinstituttet holdt foredrag om status og forskning i vassdraget, svarte på spørsmål og samt demonstrerte forskjeller mellom vill og oppdrettsfisk med levende fisk fanget i oppgangsfella. Det ble grillet og servert villaks, og deltakerne gikk villakssti. Alt i alt en bra villaksdag med godt faglig påfyll for de voksne.

Møre og Romsdal

Eira

Eira Elveeigarlag i samråd med Nesset jeger- og spotrsfiskerlag arrangerte i år en hel villakshelg fra 19.-21 juni. Hver dag hadde sitt tema. Fredagen var åpen dag for alle, lørdagen for kvinner og søndagen for barn/familier. Alle dagene var instruktører/ guider tilgjengelig for å hjelpe deltakerne til en god opplevelse.

Trøndelag

Skauga

I stedet for å holde et samlet arrangement, valgte Skauga Elveeierforening i år å tilby et ungdomstilbud med gratis fiske på tre av valdene i elva, hele sesongen. Det resulterte i mange gode fiskeopplevelser, og har vært en suksess i å rekruttere ungdom til elva. Det har vært mulig å låne utstyr, og å få instruksjon for de som ønsker. 

 

Ungdomsfiske Skauga 2020
Foto: Audun Alseth

 

Ungdomsfiske Skauga 2020
Foto: Audun Alseth

Nidelva

Årets villaksdag i Nidelva foregikk i Leirfosshølen, som er kjent som en av elvas beste fiskeplasser. Deltakerne kunne gå villakssti, fiske gratis og varme seg ved bålet.

A picture containing outdoor, fence, young, child

Description automatically generatedA person standing next to a river

Description automatically generatedA group of people standing in a riverDescription automatically generated

Foto: TOFA

Nordland

Røssåga

Røssåga og Leirelva Elveeierlag arrangerte villaksens dag for første gang i 2020, som en nedtelling til sesongstart. Over 50 personer møtte opp til Villakssti langs elva med spørsmål utarbeidet av NL og fine premier innhentet fra lokalt næringsliv. Det var også satt opp en Lavvo med kaffesalg og fortelling av samiske historier. Men alle besøkende, både lokale og turister, syntes å være fornøyd med opplegget. For flere turister var det nok et høydepunkt å få komme inn i en ordentlig lavvo og snakke med en med samisk bakgrunn. Dagen ble avsluttet med åpningen av laksesesongen 2020 ved midnatt.

A picture containing outdoor, tepee, building, grassDescription automatically generated
Foto: Gry Elly fordelsen

Fusta

Årets villaksdag i Fusta samlet rundt 70 gjester, ca. 30 av dem var unge fiskere. Arrangørstaben fra FUSAM og støttepersonell fra Fusta IL som stod for servering. Villaksstien var populær, og både store og små lærte noe av å gå gjennom løypa. Noen kom med sitt eget, og andre fikk låne utstyr. Fisken var dessverre ikke like bitevillig som i fjor da det ble det tatt opp 3 sjøørreter, hver på 2 - 3 kg. I år var det kanskje litt for kaldt i vannet. Alt Tross dette fortsatte de tre ivrigste fluefiskeraspirantene som hadde fått instruksjon tidligere på kvelden, å øve til lenge etter at de offisielle arrangementet var slutt. Alt i alt et godt og familievennlig villaksdag i Fusta denne sommeren.
 

Vefsna

Den 20. Juni møtte 54 barn og unge mellom 6 og 14 år sammen med foreldre og foresatte opp ved Marsøra friluftsområde for en herlig dag ved elva i regi av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, i samarbeid med Vefsn JFF, Helgeland Friluftsråd, Vefsna regionalpark og Vefsnlaks AS. Plassen er perfekt for formålet med lang strandlinje slik at mange kunne fiske samtidig. Fasiliteter som gapahuk, grillplass, hytte, benker, bord og toalett kom også godt med.

Dagen var innholdsrik, og utover mye tid til å fiske, kunne deltakerne gå villakssti, få Instruksjon og utlån av utstyr til de som trengte det, samt få noe å spise på grillen gratis. Et særdeles vellykket arrangement, tross lite fisk. Med foreldre og «småsøsken» anslår vi at det totalt var nærmere 100 personer til stede i nydelig vær. Det gode samarbeidet etablert mellom de samarbeidende organisasjoner er svært verdifullt, og gjør det enklere og mindre belastende å gjennomføre disse arrangementene. Både arrangører og de unge ser frem til neste års arrangementer.

vefsna VD 2020
Foto: Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

Saltdalselva

I en sommer uten særlig mange aktivitetstilbud for barn og unge, var sommerens villaksdag i regi av Saltdal JFF og Saltdal Elveeierlag et viktig tilskudd. De oppmøtte fikk prøvd seg på praktisk fiske i elva, lært mye spennende om laksefiske, et praktisk førstehjelpskurs, flue/sluk kastekurs. Barna fikk også gratis mat og drikke. Etter en positiv erfaring, ser arrangørene frem mot nytt arrangement i 2021.

 

Troms og Finnmark

Sandfjordelva

Vardø Sportsfisker- og Jegerforening gjorde en meget god innsats for rekrutteringen denne dagen, 18. juli. Til tross for at elva ligger et stykke fra nærmeste tettsted, møtte mange ivrige fiskere opp. Været var ikke det beste, men god varme og mat fra grillen bidro til god stemning likevel. Deltakerne var nok også vant til litt vekslende sommervær. De oppmøtte fikk super instruksjon og prøvd seg i elva med lånt utstyr, og de minste fikk prøve seg på villaksstien. Villaksdagen markerte også slutten på årets Camp Villaks i elva.

A group of people standing next to a body of waterDescription automatically generated
Foto: Sigurd Klaveness Toverud

A person standing next to a body of waterDescription automatically generated

unge fiskere på brua i Sandfjord
Foto: Sigurd Klaveness Toverud

Norske Lakseelver kan med andre ord oppsummere årets arrangement-sommer som svært god, forholdene tatt i betraktning. Takk til alle lokale arrangører, bidragsytere, sponsorer og frivillige!